Noord Brabantlaan 2, 5651 LX Eindhoven040-2125123info@vlaggenleverancier.nl9.00-17.30

Alle provincievlaggen van Nederland

Hieronder leest u meer over de provincievlaggen van de 12 provincies van Nederland. Alle vlaggen zijn bij ons (deels uit voorraad) te bestellen.

 

Provincievlag BrabantProvincievlag Brabant

De Noord Brabantse vlag werd al in de Middeleeuwen bij schepen gebruikt, met name in Antwerpen. De kleuren rood en wit stammen uit de Lotharingse periode. Pas sinds 1959 is het rood-wit geblokte dundoek de officiële vlag van de provincie Noord-Brabant.

 

Provincievlag LimburgProvincievlag Limburg

De Provinciale Staten van Limburg stelden op 28 juli 1953 de provinciale vlag vast als “twee horizontale banen van gelijke hoogte, boven zilver (wit), beneden goud (goud-geel), van elkaar gescheiden door een smallere baan van blauw; over alles heen, geplaatst aan de broekzijde (stokzijde) en daarnaar gewend, een gekroonde, rode leeuw met dubbele staart”.

 

Provincievlag DrentheProvincievlag Drenthe

Sinds 19 februari 1947 heeft Drenthe een eigen vlag. Een witte, met dwars over het midden twee rode banen. Tussen deze twee rode horizontale banen staat een zwarte toren, aan weerszijden geflankeerd door drie rode vijfpuntige sterren, alle met een punt naar boven. De vlag heeft de kleuren wit en rood, omdat dit de traditionele Saksische kleuren zijn.

 

Provincievlag FlevolandProvincievlag Flevoland

In de vlag van de provincie Flevoland zijn de symbolen terug te vinden die de overwinning op het water verbeelden. De blauwe baan staat voor het water, de gele voor de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw, de groene baan voor het landschap van Flevoland. De lelie, links boven, is ontleend aan het familiewapen van ir. Cornelis Lely, de grondlegger van het Zuiderzeeproject.

 

Provincievlag FrieslandProvincievlag Friesland

De Friese vlag kenmerkt zich vooral door de 7 rode waterleliebladen (Fries: pompeblêdden). Volgens overlevering symboliseren deze plompebladen de 7 (vroeg middeleeuwse) Friese zeelanden: zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.

 

Provincievlag GroningenProvincievlag Groningen

Op 17 februari 1950 hebben Gedeputeerde Staten de vlag van de provincie Groningen vastgesteld. Het linkerboven- en het rechterondervlak zijn rood en de twee andere blauw. De kleuren van de vlag zijn samengesteld uit die van het provinciewapen: wit en groen uit het stadswapen en rood en blauw uit het Ommelanderwapen. Het groene kruis symboliseert de centrale positie van de stad Groningen.

 

Provincievlag OverijsselProvincievlag Overijssel

De vlag van de provincie Overijssel werd aangenomen op 19 februari 1947. Beschrijving van de vlag: In keel, een dwarsbalk van goud, een golvende dwarsbalk van azuur, boven en onder een rode dwarsbalk.

 

Provincievlag Noord HollandNoord-Holland provincievlag

De vlag van de provincie Noord-Holland werd aangenomen op 22 oktober 1958. Drie liggende of horizontale banen van gelijke hoogte in de kleuren van het provinciale wapen: geel (boven), rood (midden), blauw (onder).

 

Zuid-Holland provincievlagProvincievlag Zuid Holland

Deze vlag van de provincie Zuid-Holland werd aangenomen op 1 januari 1986. Goud, klimmende Leeuw van Keel. De leeuw is niet centraal op de vlag geplaatst, maar iets verschoven naar de hijs.

 

Provincievlag UtrechtProvincievlaggen Utrecht

De vlag van de provincie Utrecht is een combinatie van twee andere vlaggen. Een wit kruis in een rood veld is de vlag van wat vroeger ’t Sticht heette, de rode en de witte band zijn overgenomen van het bisdom Utrecht. Bij besluit van de Staten van 15 januari 1952 werd het huidige ontwerp vastgesteld.

 

Provincievlag GelderlandProvincievlag Gelderland

Op het gedeelte wapenschild van Gelderland staan een gele leeuw op een blauw veld en een zwarte leeuw tegen een gele achtergrond. Op grond hiervan is de vlag van Gelderland samengesteld uit drie liggende banen van gelijke hoogte, te weten van boven naar beneden: blauw, geel en zwart. Provinciale Staten van Gelderland hebben deze vlag op 13 april 1953 officieel vastgesteld.

Provincievlag ZeelandProvincievlag Zeeland

Een deel van het provinciewapen, het schild en de kroon, komt voor in de Zeeuwse vlag, die verder bestaat uit vier blauwe en drie witte golvende banen. De vlag is in 1948 ontworpen door het toenmalige statenlid jhr. mr. T.A.J.W. Schorer en op 14 januari 1949 officieel door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Share
Menu